Cēsīs radīto darbu izstāde

Kopš 2012. gada mākslinieku biedrība "Art Cēsis" ik vasaru pilsētā rīko plenēru profesionāliem gleznotājiem no Latvijas. Biedrības darbībā iesaistījies arī Ritums Ivanovs ar dēliem Rasmusu un Krišjāni. Rituma Ivanova Cēsīs radīto darbu izstādi Cēsu bibliotēkā ir iespēja apskatīt no 5. decembra 2018 līdz 6. janvārim. 2019. Izstāde veltīta mākslinieka jubilejas gadam un tajā apkopoti darbi, kas radīti "Art Cēsis" meistarklašu laikā.
Šajās "Art Cēsis" darbnīcās profesionāliem māksliniekiem ir iespēja bagātināt savas zināšanas glezniecības tehnoloģijā un gūt jaunus izaicinājumus radošajā darbā, skolotāja un seno glezniecības tehnoloģiju meistara Dmitrija Laščetko vadībā.

Biedrība “Art Cēsis” dibināta 2010.gada aprīlī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības garīgo, sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus. Galvenie biedrības darbības uzdevumi ir veicināt kultūras attīstību, jaunradi un kultūras vērtību saglabāšanu, paplašināt sabiedrības izglītības, informācijas, pieejamības un līdzdalības iespējas vizuālās mākslas un citās kultūras nozares jomās, sekmēt valsts un privātās partnerības sekmīgu sadarbības kultūras projektu attīstību. Biedrību vada Inese Ciekure.

Latviešu mākslinieks Ritums Ivanovs ir dzimis Cēsīs un, lai arī profesionālo izglītību ieguvis, mācoties un studējot gan Rīgā (Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas Akadēmijā), gan ārzemēs (Humbolta Universitātē, Kalifornijā, ASV), tomēr ikdienas gaitas joprojām saista arī ar Cēsīm, it sevišķi vasarās.

Lūk 6.08.2018 EuCow fonda video par 2018. gada plenēra norisi Cēsīs:

Vairāk: CCB

Iepriekšējā
Luksemburgas mākslas mese
Nākamā
"Kilograms kultūras” balsojums