Ietagotie ieraksti ‘Austris Mailītis’

Izstāde Valmiermuižas teātra galerijā