Ietagotie ieraksti ‘jaunā kultūrtelpa’

Izstāde Valmiermuižas teātra galerijā