Ietagotie ieraksti ‘jauna galerija’

Izstāde FELD+HAUS galerijā