Ietagotie ieraksti ‘Kultūrzīmes’

Izcilas mākslinieces Ivanova portretējumā