Ietagotie ieraksti ‘Kurzemes dzejas un mākslas dienas’

Meistarklase mākslas dienu ietvaros