Ietagotie ieraksti ‘kurzemnieks’

"Ar atvērtas acs baudu" / Kurzemnieks