Ietagotie ieraksti ‘Latvijas valsts simtgade’

Portrets Latvijā. 20. gadsimts.