Ietagotie ieraksti ‘Valts Miķelsons’

Darbi Zuzānu kolekcijas izstādē LNMM