Izstāde Valmiermuižas galerijā

Izstāde Valmiermuižas galerijā

Pirmajai izstādei Valmiermuižas teātra kafejnīcas galerijā gleznotājs Ivanovs piedāvā aplūkot Valmierā vēl nebijušus darbus. Ivanova baltie plastikas darbi no 2018. g. sērijas „Baltā gaisma” un gleznas no 2013. g. sērijas „Ilūziju simboli” aplūko dzīves, nāves, gaismas un apziņas izpausmes tematiku, vērš uzmanību uz iekšēju un jēgpilnu dzīves svinēšanu. Kā izteicies britu filozofs Alans Vatss: „The source of all light is in the eye,” jeb katra uztvere ir subjektīva. Konceptuali-zācijas vietā gleznotājs vienkārši aicina skatītāju sajust saikni ar redzēto. Izstāde apskatāma no 29.03. līdz 24.05.2019.

Video: EuCow fonds / Raivis Struncens