Ietagotie ieraksti ‘Art Cēsis’

Vasaras meistardarbnīca "Purvīša gēns"

Glezniecības izstāde “Plenērs”

Plenērs Cēsīs. Ornamenti

Lielformāta gleznas: plenērs mežā 

Cēsīs radīto darbu izstāde